Viktig informasjon angående
nutritioDay (nD) i 2016

Datoen for årets nD er 10. november.

Som de fleste av dere sikkert vet, så er nD spørreskjemaene blitt betydelig redigert/forandret.
Undertegnede og ansatte i Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU) og Ingrid Mostad Løvold har vær involvert i både redigeringsarbeidet og oversettelse til norsk.
Dette arbeidet har tatt så lang tid at de norske spørreskjemaene neppe er klar for bruk den 10 november.
nD har tatt hensyn til dette, og tilbyr en alternativ nD for 2016, den 23. februar 2017. Dette gjelder nD i Sykehus (ikke sykehjem).
Se vedlagt nyhetsbrev fra nD for oktober i år.

Håper så mange som mulig har mulighet til å delta, både pga at vi trenger å få testet ut disse nye skjemaene, men også fordi det nå er mange spørsmål inkludert som viser kvaliteten på ernæringsarbeidet/behandlingen i avdelingene. Det betyr at vi med nD nå kan måle forbedring i egen praksis fra år til år, og også sammenligne oss med andre avdelinger ved vårt eller andre sykehus.

Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis dere har spørsmål i forhold til dette.
Hugo.nilssen@unn.no
Tlf.: 77626386 / 92498927

Vennlig hilsen
Hugo Nilssen
nD –koordinator for Norge.