Hjem Arkiv Om NSKE Lover og vedtekter Linker Eventkalender Innmelding

Årsmøte 2008 - Norsk selskap for klinisk ernæring

17.januar 2008 kl 9-18.30

Lokaler: GSK’s Konferansesenter i Forskningsveien 2, OSLO


Gå til påmelding

Tidspunkt Program Møteleder: Morten Mowé
0900 - 1015 Registrering/Kaffeservering Johanne Alhaug
Kristin Skaarud
1015 - 1030 Velkommen Øivind Irtun, professor, overlege (gastrokirurgi), Universitetssykehuset i Nord-Norge, leder NSKE
1030 - 1115 Mat og Smerte – er det en sammenheng? Rae Bell overlege (anestesiolgi -Smerte), Haukeland Universitetssykehus
1115 -1130 Pause 
Kaffe – Te
1130 - 1215 Satse på- og implementere god ernæring i et tverrfaglig og hirarkisk miljø- er det mulig?  Lise Corwin Mastergradsstudent,
Health promotion, UiB
1215- 1315 Lunch. Besøke utstillere
1315 - 1415 Are micronutrients important for cognition in the elderly? A. David Smith
FMedSci, Professor Emeritus of Pharmacology. Director of Oxford Project to Investigate Memory and Ageing (OPTIMA)
1415 -1515 Årsmøte Norsk Selskap for Klinisk Ernæring  Styret
1515 - 1545 Pause. Besøke utstillere
Kaffe – Te med frukt
1545 – 1610 "Men trenger de mat da, de er jo demente" Morten Mowe, overlege, geriatri, Aker
1610 - 1630 "Etiske betraktninger vedrørende ernæringsbehandling av pasienter med demens"

 

Hans Lannerstedt, ass.lege, Aker
1630 -1700 ”Nutrition Day” – startskudd for økt ernæringssatsing i Norge Lene Thoresen
Anne Berit Guttormsen, overlege, Haukeland
1700 -1830 Frie foredrag

No 1:
Marianne Kjenes, Katarina Gjengedal.
Brannskadeavsnittet, Haukeland Universitetssykehus.
Å implementere ernæringsretningslinjer i en klinisk avdeling – Utfordringer.

No 2:
Erlend T Aasheim, Dag Hofsø, Jøran Hjelmesæth, Kåre I Birkeland, Thomas Bøhmer.
Aker Sh og Sykehuset Vestfold.
Vitaminstatus ved sykelig fedme

No 3:
Jennie Hernæs, Arngeir Berge, Randi J Tangvik.
Haukeland Universitetssykehus.
God ernæringspraksis - elektronisk grunnkurs i klinisk ernæring

No 4:
L Thoresen, K Bjørgum, AL Bjørstad, L Bogen, L Bollandsås, AK De Soysa, G Frykholm, E Jacobsson, B Paulsen, A Sjøflot, V Strømsnes, AB Tviberg.
Ernæringsgruppen ved kreftavdelingen ved St. Olavs Hospital
Fremtiden er elektronisk. Å implementere en ernæringsstrategi ved en Kreftavdeling.

No 5:
L. Førli, Ø. Bjørtuft, J. Boe.
Rikshospitalet.
Zink status and nutritional depletion in patients awaiting transplantation before and after dietary intervention.