Norsk Selskap for Klinisk Ernæring, NSKE, er en ikkekommersiell forening som skal fremme kunnskap om følgene av underernæring og feilernæring, og om mulighetene for å be nytte ernæring som behandling av sykdommer og komplikasjoner til sykdommer. Videre skal Selskapet stimulere til forskning i klinisk ernæring, spesielt innen underernæring og feilernæring.

Norsk ernæringskonferanse og årsmøte torsdag 20. januar 2022
Geriatri - Ernæring og Rehabilitering

            Firma som støtter NSKE: